proionta

Υπηρεσίες

Αγροτικά Επενδυτικά Σχέδια

Σχέδια Βελτίωσης - Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3

Δράσεις 4.1.1 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης & 4.1.3 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3) έχουν ως στόχους:

 • την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • την βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
 • η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Επιλέξιµες Δαπάνες σπλαίσιο της Δράσης 4.1.1 θεωρούνται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Ίδρυση, µετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπερά- τωση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Γενικές Δαπάνες

Επιλέξιµες Δαπάνες σπλαίσιο της Δράσης 4.1.3 θεωρούνται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Επενδύσεις που συµβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής εκµετάλλευσης, δεξαµενές, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Γενικές Δαπάνες.
sxedia-veltiosis-draseis-4-1-1-4-1-3

Σχέδια Βελτίωσης Δράση 4.1.2

Στόχοι της Δράσης 4.1.2 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος είναι:

 • Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.
 • Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.
 • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Επιλέξιµες Δαπάνες σπλαίσιο της Δράσης 4.1.2 θεωρούνται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).
 • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.
 • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
sxedia-veltiosis-drasi-41-2

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 ενισχύει επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση επιχειρήσεων ή υφιστάμενων, που στοχεύουν στην επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. Με ποσοστά που αγγίζουν το 60% (εξαρτάται από το είδος & την περιοχή υλοποίησης) του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, αποτελεί πλέον  βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των νέων επενδυτών.

Αναφέρεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον Πρωτογενή, Δευτερογενή, Τριτογενή Τομέα αλλά και στον κλάδο του τουρισμού συμβάλλοντας έτσι στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων, εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης που υποβάλλει την πρόταση, και πρέπει να είναι τουλάχιστον: 100.000 €

Ενδεικτική λίστα των δαπανών που επιχορηγεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος:

 • Αγορά οικοπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης (μόνο για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της και αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή.
 • Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε βιομηχανικές περιοχές, τεχνοπόλεις ή τεχνολογικά πάρκα.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων.
 • Κατασκευή εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, και εγκαταστάσεων για τη στέγαση, την αναψυχή, την συνεστίαση ή κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (εκπόνηση μελετών για την οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίηση διαδικασιών, ερευνών αγοράς, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών κ.α.).
anaptiksiakos-nomos

Νέος Αγρότης - Μέτρο 6

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

neos-agrotis-metro-6

Leader - Μέτρο 19

Το Υποµέτρο 19.2 - Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα αφορά την υλοποίηση έργων που συµβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε τοπικής στρατηγικής (ΤΑΠΤοΚ, LEADER/CLLD). Ενδεικτικά ενισχύονται παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία και εκσυγχρονισµό ΜΜΕ, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιµες Δαπάνες σπλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 θεωρούνται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 • Διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού
 • Αγορά καινούργιων οχηµάτων
 • Δαπάνες εξοπλισµού επιχείρησης
 • Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού και αποκτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ
 • Δαπάνες προβολής
 • Δαπάνες σύνδεσης µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)
 • Αµοιβές προσωπικού, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ά.
leader-metro-19

Επιδότηση Επιτοκίου Αγοράς Γης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθυνόμενο σε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα δικά τους χωράφια, υλοποιεί πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου για αγορά γης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους για 100% επιδότηση του επιτοκίου σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (στις πεδινές περιοχές η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%) σε μακροπρόθεσμο δάνειο που λαμβάνει ο γεωργός για να αγοράσει τα συγκεκριμένα χωράφια.

Ουσιαστικά με το παρόν μέτρο οι νέοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, χρησιμοποιώντας το ποσό που θα κατέβαλαν για πληρωμή ενοικίου,μπορούν να προβούν στην απόκτηση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων που θα καλλιεργούν.

epidotisi-epitokiou-agoras-ghs

ΕΣΠΑ

Ως εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, η εταιρεία EUROMIND αναλαμβάνει το σχεδιασμό που απαιτείται για την ένταξη της εκάστοτε επιχείρησης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που της ταιριάζει. Με τη σωστή καθοδήγηση για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ως την τελική πληρωμή, η EUROMIND είναι κοντά στην επιχείρηση προκειμένου να υλοποιήσει τις επενδύσεις και να λάβει την χρηματοδότηση της.

Ενδεικτικά προγράμματα στα οποία μας συμβουλεύτηκαν και εντάχθηκαν οι πελάτες μας:

 • Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
 • e-λιανικό εμπόριο.
 • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.
 • Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων.
 • Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
 • Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων.
espa

Κρατήστε Επαφή

Εγγραφείτε, μάθετε πρώτοι για τα νέα προϊόντα και όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της EUROMIND

contact us

Έχετε ερωτήσεις;

Ρωτήστε μας

Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη φόρμα επικοινωνίας και θα χαρούμε να απαντήσουμε κάθε σας απορία

topothesia euromind

Κιλκίς

Ανδρέα Παπανδρέου 14
23410 25882
topothesia euromind

Πολύκαστρο

Κόμβος Πολυκάστρου-Κιλκίς, ΠΑ.ΘΕ, Χ.Θ: 531 χλμ
23430 25405
topothesia euromind

Γέφυρα

24ο χλμ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας
2310 753545
topothesia euromind

Επανομή

Έναντι 3ου Δημοτικού Σχολείου
23920 42539
topothesia euromind

Κρύα Βρύση

Θεμιστοκλέους 32 & 25ης Μαρτίου
23825 04840
topothesia euromind

Κολινδρός

Κεντρική Πλατεία Λούση 4
23530 31823
euromind